Paifys teraapiakeskus

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni teenust pakume koostöös  Eesti Töötukassaga. Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada tervisest tuleneva takistusega inimene ette tööeluks ning toetada tema tööle asumist või töötamise jätkamist ja seda rehabilitatsioonimeeskonna kaasabil.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse tervisest tuleneva takistusega inimestele, kes

 1. on tööealised (st vanused 16 kuni vanaduspesnioniiga)
 2. on registreeritud töötuna
 3. töötavad, sh puuduva töövõimega inimene
 4. omandab põhi-, kesk-, kutse või kõrgharidust 

Kui soovite tulla rehabilitatsiooniteenustele, siis võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate SIIT ja hinnakirja SIIT

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse protsess:

 1. töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust ja suunab teid vajadusel teenusele
 2. valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse, lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga 
 3. algab teenuse osutamine ehk kohtute erinevate spetsialistidega, kes viivad läbi funktsioneerimisvõime hindamise
 4. algab tegevuskava koostamine, mille käigus püstitatakse koostöös eesmärk ja alaeesmärgid
 5. töötukassa kinnitab tegevuskava
 6. rehabilitatsiooni lõpus hinnatakse koos tehtud töö tulemusi, mis esitatakse ka Töötukassale

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 2500 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas. 

Teie ei pea teenuse eest midagi tasuma! Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidutoetust.

TEENUSELE REGISTREERUMINE

Tel: 56494148 // E-R: 9.00-17.00                        e-post: info@paifys.ee                            Kodulehe online broneering 

BRONEERINGU TÜHISTAMINE/MUUTMINE

Broneeringut saate tühistada või ümber vahetada hiljemalt 24h enne teenuse algust. Hilisem tühistamine annab meile õiguse võtta tasu 50% broneeringu maksumusest ja esitada vastav arve. Teenusele mitteilmuline ette teatamata annab meile õiguse teenus 100% kasutatuks lugeda ja vastavalt arveldada. Kolmas osapool sh perearst, Töötukassa, kindlustus, ei tasu mitteilmumise korral teenuste eest.

Teenusest loobumiseks teata esimesel võimalusel info@paifys.ee või  56494148.

TASUMINE

Eesti Töötukassa rahastusel                      

Paifys teraapiakeskuse poolt pakutavad rehabilitatsiooniteenused:

 1. Füsioteraapia (grupis ja individuaalne)
 2. Psühholoogiline nõustamine
 3. Kogemusnõustamine (sh toitumisalane)
 4. Sotsiaalnõustamine

Paifys teraapiakeskuse rehabilitatsioonimeeskoda kuuluvad: 

 1. Heilika Rõõs – füsioterapeut
 2. Merje Õun – psühholoog
 3. Kaja Kutser – kogemusnõustaja
 4. Eva-Liisa Kaaristo – kogemusnõustaja (toitumine)
 5. Rutt Hanni – sotsiaaltöötaja

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise tegevusluba SRT000264

Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri