Paifys teraapiakeskus

Tööalase rehabilitatsiooni teenust pakume koostöös  Eesti Töötukassaga. Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada tervisest tuleneva takistusega inimene ette tööeluks ning toetada tema tööle asumist või töötamise jätkamist ja seda rehabilitatsioonimeeskonna kaasabil.

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse tervisest tuleneva takistusega inimestele, kes

 1. on tööealised (st vanused 16 kuni vanaduspesnioniiga)
 2. on registreeritud töötuna
 3. töötavad, sh puuduva töövõimega inimene
 4. õpivad 

Kui soovite tulla rehabilitatsiooniteenustele, siis võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate SIIT ja hinnakirja SIIT

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse protsess:

 1. töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust ja suunab teid vajadusel teenusele
 2. valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse, lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga 
 3. algab teenuse osutamine ehk kohtute erinevate spetsialistidega, kes viivad läbi funktsioneerimisvõime hindamise
 4. algab tegevuskava koostamine, mille käigus püstitatakse koostöös eesmärk ja alaeesmärgid
 5. töötukassa kinnitab tegevuskava
 6. rehabilitatsiooni lõpus hinnatakse koos tehtud töö tulemusi, mis esitatakse ka Töötukassale

Ühe suunamisega kestab teenus üldjuhul kuni ühe aasta. Töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 2500 eurot kalendriaastas ning suunamiste kordade arv ei ole piiratud, see tähendab, et teenusel saab nimetatud summa piires osaleda vajadusel ka mitu korda aastas. 

Teie ei pea teenuse eest midagi tasuma! Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidutoetust.

Paifys teraapiakeskuse poolt pakutavad rehabilitatsiooniteenused:

 1. Füsioteraapia (grupis ja individuaalne)
 2. Psühholoogiline nõustamine
 3. Kogemusnõustamine
 4. Loovteraapia
 5. Sotsiaalnõustamine

Paifys teraapiakeskuse rehabilitatsioonimeeskoda kuuluvad: 

 1. Heilika Rõõs – füsioterapeut
 2. Merje Õun – psühholoog
 3. Kaja Kutser – kogemusnõustaja
 4. Eva-Liisa Kaaristo – kogemusnõustaja (toitumine)
 5. Rutt Hanni – sotsiaaltöötaja