Paifys teraapiakeskus

Eravastuvõtt

Kogemusnõustaja on professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ja kes on läbinud lisaks kogemusnõustaja väljaõppe.
Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemusvahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset-, ja/või praktilist tuge. 

Kogemusnõustaja on professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ja kes on läbinud lisaks kogemusnõustaja väljaõppe.
Kogemusnõustaja kuulab ära, mõistab ja toetab, jagab praktilisi nõuandeid, õpetab uusi oskusi, aitab eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel. 

Kogemusnõustamise teemad:

  1. raske haigus ja sellega toimetulek (onkoloogilised haigused)
  2. raske haigusega inimese lähedase toetamine, põetamine
  3. depressioon, stress, ärevushäired, madal enesehinnang, motivatsioonipuudus
  4. läbipõlemine tööl ja/või eraelus, töökiusamine
  5. alkohol ja vägivald lapsepõlveperekonnas
  6. vaimne ja füüsiline vägivald suhtes
  7. lahutus
  8. lein, eellein (valmistumine lähedase lahkumiseks)
  9. pikaaegne töötus ja kuidas jälle tööturule tulla

Meie kogemusnõustaja: Kaja Kutser