Paifys teraapiakeskus

Tööalane rehabilitatsioon

Psühholoogi individuaalteenus 

Psühholoogi grupiteenus

Füsioterapeudi individuaalteenus

Füsioterapeudi grupiteenus

Kogemusnõustaja individuaalteenus

Kogemusnõustaja grupiteenus

Loovterapeudi individuaalteenus

Loovterapeudi grupiteenus

Arsti individuaalteenus

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

87 €

Tegevusterapeudi individuaalteenus

Tegevusterapeudi grupiteenus

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

Logopeedi individuaalteenus

Logopeedi grupiteenus

Eripedagoogi individuaalteenus

Eripedagoogi grupiteenus

Õe individuaalteenus

Õe grupiteenus

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

Nõustamisteenused

Psühholoogiline nõustamine

Kogemusnõustamine

70 €

50 €

Teenuste hindade arvestamisel lähtutakse tunnipõhisusest. Ajakulu arvestus 45 min + 15 min dokumenteerimist