Paifys teraapiakeskus

Psühholoogi individuaalteenus 

Psühholoogi grupiteenus

Füsioterapeudi individuaalteenus

Füsioterapeudi grupiteenus

Kogemusnõustaja individuaalteenus

Kogemusnõustaja grupiteenus

Loovterapeudi individuaalteenus

Loovterapeudi grupiteenus

Arsti individuaalteenus

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

87 €

Tegevusterapeudi individuaalteenus

Tegevusterapeudi grupiteenus

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

Sotsiaaltöötaja grupiteenus

Logopeedi individuaalteenus

Logopeedi grupiteenus

Eripedagoogi individuaalteenus

Eripedagoogi grupiteenus

Õe individuaalteenus

Õe grupiteenus

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

58 €

29 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Hinnakiri kehtib alates 01.10.2022