Paifys teraapiakeskus

Teenused Eesti Töötukassa kliendile

Vähenenud töövõimega tööealisele kliendile, kes on tööturul hõivatud (töötu, töötaja, õppija, ettevõtja).

Vähenenud töövõimega tööealisele kliendile, kes on tööturul hõivatud (töötu, töötaja, õppija, ettevõtja).

Teenust saavad registreeritud töötud ja koondamisteate saanud töötajad.