Paifys teraapiakeskus

Teenused Eesti Töötukassa kliendile

Tervisest tuleneva takistusega tööealisele kliendile, kes on tööturul hõivatud (töötu, töötaja, õppija, ettevõtja).

UUDIS: alates 2024. aastast ka puuduva töövõimega tööl käiv inimene

Vähenenud töövõimega tööealisele kliendile, kes on tööturul hõivatud (töötu, töötaja, ettevõtja).

Teenust saavad registreeritud töötud ja koondamisteate saanud töötajad.