Kogemusnõustaja on professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ja kes on läbinud lisaks kogemusnõustaja väljaõppe.
Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemusvahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset-, ja/või praktilist tuge. 
Kogemusnõustaja kuulab ära, mõistab ja toetab, jagab praktilisi nõuandeid, õpetab uusi oskusi, aitab eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel. 

Kogemusnõustamise teemad:
-  raske haigus ja sellega toimetulek (onkoloogilised haigused)
-  raske haigusega inimese lähedase toetamine, põetamine
-  depressioon, stress, ärevushäired, madal enesehinnang, motivatsioonipuudus
-  läbipõlemine tööl ja/või eraelus, töökiusamine
-  alkohol ja vägivald lapsepõlveperekonnas
-  vaimne ja füüsiline vägivald suhtes
-  kaassõltuvus suhtes (alkoholiprobleemiga inimese lähedase toetamine)
-  sõltuvused (alkohol, tubakas, narkootilised ained)
-  lahutus
-  lein, eellein (valmistumine lähedase lahkumiseks)
-  pikaaegne töötus ja kuidas jälle tööturule tulla
-  puudega lapse kasvatamine